Dette skjema er hentet fra Norges Rytterforbund

ELEKTRONISK EGENERKLÆRING

Dette skjema fylles ut og sendes til Oppdal Hestesportsklubb, max 24 timer før ankomst.

EGENERKLÆRING (Ref. KR I § 123.3 a) - Gyldig i 24 timer. 


Undertegnede ansvarlig person, ref. KR I §125, for undernevnte hest forsikrer på ære og samvittighet:

  1. at hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner av Mattilsynet på grunn av smittsom dyresykdom.
  2. at hesten eller andre hester på stallen ikke viser symptomer som kan gi mistanke om smittsom sykdom.
  3. at hesten i løpet av de siste to uker ikke har vært i kontakt med hester som, etter mitt kjennskap, led av eller var mistenkt for smittsom sykdom. 

Ansvarlig person er ansvarlig for at erklæringen er utfylt og sendt inn/vises frem. Hesten skal ikke lastes av transportmiddel før arrangøren tillater det.