KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka beskriver nøkkelinformasjon om klubben, og kan oppdateres løpende av klubbens styre.


Klubbinformasjon

 • Stiftet: 1979. Les mer om Historien til klubben her. 
 • Kontaktinformasjon her. 
 • Organisasjonsnr i Brønnøysundregistreret: 974 805 855 
 • Bankkonto nr: 
 • Vipps "Oppdal Hestesportsklubb":  100508
 • Priser: her

Medlemsskap og aktiviteter

 • Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet.
 • Anleggsleie betales til klubben for bruk av anlegget.
 • Treningsavgifter fastsettes av styret, eller av trenerne/arrangør.
 • Startavgifter ved arrangement fastsettes av styret eller arrangementskomite pr arrangement, og annonseres pr arrangement.

Medlemsskap skal betales via fakura. Bli medlem her.

Organisasjon

 1. Organisasjonsplan/Styret. (Styrets sammensetning må vedtas av årsmøtet)
 2. Årsmøtet
 3. Klubben har tilknyttet en eller flere rideinstruktører til rideskolen, samt utleie av lokale på området til Dressurstald Louise Almlund som driver undervisning. 
 4. Lov (vedtekter): Lovendinger må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, og deretter godkjennes av rytterkretsen)
 5. Utvalg/komiteer: Ingen formelle utvalg, men styret står fritt til å tildele oppgaveansvar til medlemmer, i samråd med medlemmet.


Styret kan danne arbeidsgrupper. Følgende gjelder:

 • Arbeidsgruppene skal rapportere til styret.
 • Det er ønskelig med minst ett styremedlem pr arbeidsgruppe.
 • Arbeidsgruppene oppfordres til månedlige møter/møtefrekvens etter behov, med rapportering til styremøter.
 • Arbeidsgruppene har ikke egne formelle budsjetter eller styre.

Forsikring

 • Forsikring for barn inntil 13 år:  se info i link.  Alle barn som er medlem av lag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Gjelder også for bla. trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.

Idrettens Barnerett

 • Idrettens barnerettigheter : Informasjon her (link). Oppdal Hestesportsklubbs aktivitet og drift skal være i samsvar med "Idrettens Barnerettigheter", bestemmelser for barneidrett, beskrevet av Norges Idrettsforening. 
 • Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

STØTT OPPDAL HESTESPORTSKLUBB: 

Send sms: "GRASROTANDELEN 974 805 855" til 2020 før du spiller via Norsk tipping!  Mer info herOppdal Hestesportsklubb er tilsluttet:

 • Oppdal idrettsråd. 
 • Trøndelag rytterkrets.
 • Norges Rytterforbund. 
 • Trøndelag idrettskrets. 
 • Norges Idrettsforbund.