BOOKING AV ANLEGG

Generelt:

Oppdal Hestesportsklubb disponerer et godt anlegg, idyllisk beliggende på Prestbakkan. I vinterhalvåret er ridehallen nær fullbooket de "mest populære ridetider", som ettermiddager og dagtid på helg. Ridehallen er nær eneste bane i klubben for ridning og trening, og denne benyttes til rideskole, rideundervisning og trening for betalende oppstallatører.

Det vil likevel være rom for å leie ridehallen til ulike formål, men ber om forståelse for at dette må vurderes individuelt, i forhold til blant annet kapasiteten i ønsket tidsrom, og belastning på banebunn, tilgjengelighet på traktor for horving, med mer.  

Anleggsregler ved leie:

  • Opprydding og evt. møkking gjøres av leietaker.
  • Horving gjøres i hovedsak av klubben, med mindre annet avtales, dersom nødvendig.
  • Horving etter utleie gjøres mot gebyr for traktor, utstyr og sjåfør.
  • Tidsrammen for leie inkluderer tid til opprydding.
  • Møkk etc. fjernes av leietaker, og trillebår tømmes på anvist sted. 
  • Parkering på nordsiden av ridehall (innkjøring mot hundeklubben). Her er plass for biler, lasting av hester osv. og er like ved inngangen til ridehall. :)

Priser:

Leie pr time: 1000 kr

Gebyr horving: 250 kr

Forespørsel om booking av anlegg: