ÅRSMØTE 2023

Innkalling til årsmøte i Oppdal Hestesportsklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Oppdal Hestesportsklubb.

Årsmøtet avholdes 14.04.24 kl.19.00 i varmebua i Oppdal Hestesportsklubb.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03.03.2024 til post@oppdalhestesportsklubb.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg under.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oppdal Hestesportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oppdal Hestesportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se oppdal hestesportsklubb`s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan oppdal hestesportsklubb kontaktes på post@oppdalhestesportsklubb.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Oppdal hestesportsklubb 


ÅRSMØTE 2022

Innkalling til årsmøte i Oppdal Hestesportsklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Oppdal Hestesportsklubb.

Årsmøtet avholdes 19.03.23 kl.19.00 i varmebua i hallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.2023 til post@oppdalhestesportsklubb.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg under.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oppdal Hestesportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oppdal Hestesportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se oppdal hestesportsklubb`s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan oppdal hestesportsklubb kontaktes på post@oppdalhestesportsklubb.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Oppdal hestesportsklubb 


ÅRSMØTE 2021

Årsmøtedokumenter kan lastes ned her: